מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דוכן למכירת שוקו

milkshake 34316 640מטרות פעילות זו הן פיתוח אוריינות פיננסית בקרב התלמידים בהקשר של נושא התקציב העסקי ומרכיביו, תוך התמודדות עם תרגום תכנים לשפה מתמטית מתאימה. כמו כן שימוש בארבע פעולות חשבון, שברים פשוטים ויחס. 
הפעילות לקוחה מתוך אוגדן פעילויות לכיתות ד-ו בנושא חינוך פיננסי ומתמטיקה.

 

 

להרחבת הפעילות:

Read 598 times