מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דוכן מיץ

orange 4496227 640מטרות פעילות זו הן פיתוח אוריינות פיננסית בקרב התלמידים בהקשר של נושא התקציב העסקי ומרכיביו, תוך התמודדות עם תרגום התכנים לשפה מתמטית מתאימה, שימוש בארבע פעולות החשבון, שברים פשוטים, עשרוניים, אומדן ויחס. 
הפעילות לקוחה מתוך אוגדן פעילויות לכיתות ד-ו בנושא חינוך פיננסי ומתמטיקה.

 

Read 484 times