מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוריגמי ומתמטיקה (אוסף אתרים)

origami 305636 640אוסף אתרים העוסקים בשילוב אוריגמי ומתמטיקה.


 

 

 

עריכה: רונית אלין

Read 1100 times