מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חקר נתונים וסטטיסטיקה (אוסף אתרים)

מתוך המבוא לתוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה:

"תכנית הלימודים החדשה מציעה שתלמידי כיתות ב' – ו' יקדישו זמן לעיבוד נתונים. במסגרת זו, התלמידים יעבדו על פרוייקט אחד או שניים של עיבוד נתונים כל שנה (למשל, הראשון בשליש א' והשני בשליש ג'). במסגרת הפרוייקט על התלמידים לעבור את כל השלבים הכוללים: ניסוח שאלה, העלאת השערות, איסוף, ארגון, הצגה וניתוח של נתונים, הסקת מסקנות ודיון. התלמידים ידונו במושגים ובנושאים חשובים הקשורים למשימה, לדוגמה: כיצד לאסוף ולארגן נתונים ולדון במסקנות שניתן להסיק מהם. כמובן שהמשימות יהיו מדורגות לפי יכולות התלמידים בכל גיל. הפרוייקטים ידרשו מן התלמידים מידה הולכת וגוברת של עצמאות ויצירתיות. לשם כך, התלמידים יקבלו לפעמים פרוייקטים שבהם חלק משלבי המחקר (למשל, הגדרת השאלה) יובנו מראש. חלקים אחרים ייבנו על ידי התלמידים לפי הבנתם ותחומי העניין. במסגרת עבודתם, התלמידים יוכלו לעשות שימוש הולך וגובר בייצוג וניתוח הנתונים בעזרת מחשב (למשל, גיליון אלקטרוני). אפשר לקשר את הפרוייקטים האלה לנושאים שונים הנלמדים בכיתה ולשלב חזרה על מספרים ופעולות, כולל אומדן במצבים אותנטיים."

תיאור מפורט יותר ניתן למצוא בתוכנית הלימודים, הערוכה עפ"י כיתות:

בעברית:

באנגלית:

כלים ותוכנות:

  • TinkerPlots - תוכנה אינטראקטיבית וחדשנית לחקר נתונים בקרב תלמידים בכיתות ד ואילך. התוכנה פותחה עבור ילדים ועל כן בניית הייצוגים הגרפיים מתבססת על פעולות שהן אינטואיטיביות עבורן, כגון: מיון, ערימה וסידור על פי הגודל. התוכנה ניתנת להורדה בגרסת ניסיון.
  • codap - סביבה חדישה וחינמית לחקר נתונים. ניתן לחקור מאגרי נתונים וכן מודלים מתמטיים קיימים או להעלות נתונים אמיתיים ממאגרים אחרים. יש צורך בחיבור לאינטרנט.
  • GapMinder - ביום עיון מטעם מרכז המורים הארצי, שנערך ביום חמישי 24.5.12 באוניברסיטת חיפה, הציג ד"ר דני בן-צבי את האינטרנט כמאגר נתונים פתוח המאפשר דיון בשאלות ערכיות כמו צדק חברתי ופערים. אתם מוזמנים להיכנס ל- GapMinder להתרשם ולחשוב כיצד אתם יכולים לשלב את הכלי החינמי העומד לרשותכם, ללכת אחורה וקדימה בהיסטוריה של הסטטיסטיקה: אירופה, הודו, סין, ארה"ב וכל העולם כפי שהוא נראה היום. 
  • Seeing Math Secondary: Interactives - כלים אינטראקטיביים מתוך האתר ''לראות מתמטיקה'', בנושאים: גרפים, פונקציות, ייצוג נתונים ופרופורציה (ניתנים להורדה למחשב האישי) 
  • Create A Graph - תוכנה דינמית ליצירת גרפים
Read 938 times