מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

ריבועי קסם (אוסף אתרים)

ריבוע הקסם סיקרן אנשים כבר בימים הקדומים. ידוע לנו כי הסינים וההודים הקדמונים גילו עניין רב בריבועי הקסם. משם התפשט הנושא לאירופה ועד היום הוא מעניין.

ניתן למצוא באינטרנט אתרים רבים העוסקים בריבועי קסם שונים ומגוונים.

Read 1292 times