מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

ניתוח תוכניות הלימודים במתמטיקה בשש מדינות נבחרות: סקירת ספרות וניתוח מסמכים

מחקר זה עוסק בניתוח של תוכניות הלימודים במתמטיקה בשש מדינות נבחרות: הפדרציה הרוסית, הרפובליקה הצרפתית, הקהילייה של אוסטרליה, רפובליקת פולין, רפובליקת סינגפור ואנגליה (חלק מהממלכה המאוחדת).
מטרת המחקר היא לתרום לדיון על תוכניות הלימודים בארץ בכלל ועל תוכניות הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי בפרט ולהעניק הבנה רבה יותר של הדמיון והשוני בין תוכניות הלימודים, היעדים, המטרות המוצהרות, התוכן, תוצאות הלמידה ושיטות ההערכה בשש המדינות שנבחרו לכך.

קישור למחקר

Read 569 times