מיקרו-שיעור: משחקים בקוביות
 מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מיקרו-שיעור: משחקים בקוביות

bricks 6902606 640מיקרו-שיעור שמטרתו לחזק את ההבנה שניתן להשוות בין שני ביטויים ללא חישוב התוצאות אלא באמצעות השוואה בין המחוברים.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 750 times