מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מיקרו-שיעור: משחקים בקוביות

מיקרו-שיעור שמטרתו לחזק את ההבנה שניתן להשוות בין שני ביטויים ללא חישוב התוצאות אלא באמצעות השוואה בין המחוברים.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 1376 times