מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מיקרו-שיעור: ישר המספרים

מיקרו-שיעור שמטרתו חיזוק הבנת המושג "קטע יחידה" על ישר המספרים.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 1237 times