מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מיקרו-שיעור: כפל מגדיל, חילוק מקטין - האומנם?

מיקרו-שיעור שמטרתו לטפל בתפיסה שגויה אצל התלמיד/ה שבכפל המכפלה תמיד גדולה מערכם של כל אחד מהגורמים, ובחילוק המנה תמיד קטנה מערכו של המחולק.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 603 times