מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מיקרו-שיעור: המבנה העשרוני

מיקרו-שיעור שמטרתו לחזק את הבנת עקרונות ההקבצה העשרונית וערך המקום של המבנה העשרוני, בדגש על הערך הכמותי של ספרת העשרות.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 782 times