מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מיקרו-שיעור: ייצוגים של שברים עשרוניים

מיקרו-שיעור שמטרתו לייצג בדרכים שונות שברים עשרוניים עם ספרה אחת ועם שתי ספרות אחרי הנקודה.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 691 times