מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סיכום מאמרים בנושא פיתוח חשיבה והנמקה מתמטית בכיתות היסוד

שני המאמרים המופיעים בסיכום זה עוסקים בתהליכי חשיבה והנמקה במתמטיקה אצל תלמידים בכיתות ג'-ד'. בנוסף מוצגים שלבי ההתפתחות של תהליכים אלה, כדי שמורים יוכלו להיעזר בהם בתכנון הוראה תוך דגש על פיתוח החשיבה וההנמקה אצל הלומדים.

לסיכום בעבריתبالعربية

 

Read 1175 times