מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

תוצאות חיפוש (18)

hamlaza6פעילויות אינטראקטיביות בנושא שיקוף ודמיון המבוססות על חוברת המלצ"ה בנושא זה.

gears 1443873 640חידה נחמדה הכוללת התנסות ויישום ארבע פעולות החשבון וחוקי הפעולות בדרך אחרת. החידה מאפשרת מענה לכיתה הטרוגנית ולפתרון ברמות שונות של קושי ומורכבות מתמטית. במשימה יש להגיע למספרים שלמים שונים בעזרת ארבעה פעמים המספר ארבע, תוך שימוש בפעולות החשבון וחוקי הפעולות השונים.

לפעילות

פעילות בנושא מלבנים הלקוחה מהמדור "פותרי הבעיות" - "מספר חזק 2000", גיליון 25. על התלמיד להחליט מהו החלק הצבוע בכל מלבן ולהסביר את קביעתו.

מאת: ד"ר חנה לב-זמיר.

קישור לפעילות / לפתרון הבעיה

 

hamlaza10הפעילויות ביחידה זו עוסקות בנתונים וביחסים ביניהם. על התלמידים להסיק מסקנות לוגיות על סמך נתוני הבעיות. המסקנות מתבססות הן על הנתונים המוצגים בבעיות, והן על ידע כללי אודות זמן, הכרת לוח השנה וכך הלאה.

לפעילות בעברית / بالعربية

hamlaza9פעילויות תכנון על פי מידות, תקציב, או קריטריונים אחרים התלויים בהקשר המשימה.

לפעילות בעברית / بالعربية

hamlaza8ארבע משימות חקר העוסקות בקבלת החלטות. לשם ביצוען התלמידים נדרשים לקבוע קריטריונים ולקבל החלטות לפיהם ולנמק את החלטתם.

לפעילות בעברית / بالعربية

חידות הכוללות תרגילים בהם כל אות מייצגת ספרה, ועל התלמיד למצוא את הספרות המתאימות לכל אחת מהאותיות, כך שתתקבל תוצאה נכונה.

פעילות חקר בנושא מספרים עוקבים הדורשת ארגון נתונים והכללה.

לפעילות בעברית / بالعربية

מדריך למורה

error 2129569 640 404פעילות חקר העוסקת בתכונות מספרים בתחום ה- 1000 ומתאימה כמשימת העמקה.

hamlaza6שבע משימות חקר העוסקות בדמיון ושיקוף, לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, הנמקה והכללה.

 

 

לפעילות בעברית / بالعربية

עמוד 1 מתוך 2