מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: אפשר גם אחרת

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11.

מדור: אפשר גם אחרת

ארבע פעילויות הקשורות למספר 11. הפעילויות מלוות בפתרונות.

קישור למאמר

מאת: ג'רי (גרשון) רוזן

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11.

מדור: אפשר גם אחרת

המאמר מדגים כיצד ניתן להתחיל בפעילות הנשענת על ידע בחיבור ובחיסור בתחום העשרת, לפתח אותה, ובכך ליצור קשרים בין נושאים מתמטיים שונים - פעולות אריתמטיות ואלגברה. השימוש בפעילות זו ובהרחבותיה יכול לעודד הבנה מעמיקה יותר של תכנים אלו.

קישור למאמר

מאת: ד"ר מירה עופרן

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12

מדור: אפשר גם אחרת

המאמר מתאר ומנתח דרכים שונות לתיאור תהליך פתרון תרגיל החיסור: 64-17 ומתמקד ב"חיסור הצרפתי".

קישור למאמר

מאת: חנה לב-זמיר

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12

מדור: אפשר גם אחרת

המאמר עוסק בשאלה האם ניתן לומר שחלוקה נתונה של לוח מסמרים לשמונה חלקים, יוצרת חלקים שווים (השווים לשמינית מהלוח)? המאמר דן בפתרונות שונים לשאלה זו ובתועלת שבהצגת פתרונות שונים אלו.

קישור למאמר

מאת: ד"ר פיטר סמובול, דורון לוין וטל קגלובסקי

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: אפשר גם אחרת

המאמר עוסק בשימוש בתהליך פתרון בעיות חקר המשותף למורה ולתלמיד ככלי להעמקת החשיבה המתמטית של התלמיד. המאמר מציע מספר דוגמאות אשר נשענות על רעיון הקיום: כדי להראות שבעיה היא פתירה יש להציג דוגמה לפתרון, וכדי להראות שאיננה פתירה, יש להוכיח אי קיום באופן מתמטי.

קישור למאמר

מאת: ד"ר אברהם תורגמן

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: אפשר גם אחרת

המאמר מציע מספר חידות ובעיות אתגר, ככלי עזר בהוראה. לבעיות אלה ערך מוסף המאפשר העמקה ועריכת הכללה. הבעיות עוסקות בתחומים כגון, גיאומטריה, חשבון לוגי, ושקילות ומעודדות חשיבה באופנים שונים. כל בעיה מלווה בפתרונות, וכן בנקודות להעמקה והכללה.

קישור למאמר

מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14.
מדור: אפשר גם אחרת

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר פעילות מתמטית לפתיחת שיעור וכולל מרחב אסטרטגיות ודרכים להעמקת ההתמודדות עם המשימה.

קישור למאמר

מאת: עמוס גואטה
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: אפשר גם אחרת

המאמר מתאר גישה להוראת מתמטיקה המנסה למצוא איזון בין החופש ליצור ולחקור באופן ספונטני ובין המסגרת הבוחנת את ההישגים על-פי סטנדרטים מסויימים. כותב המאמר מדגים את הגישה בעזרת דוגמאות מתחומים מתמטיים שונים.

קישור למאמר

מאת: אבתיסאם עבד אלח'אלק וד"ר מיכל סוקניק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: אפשר גם אחרת

המאמר מתאר איך אפשר לערוך שינויים קלים בדפי עבודה בכדי להפיק יותר מהדרישות המופיעות בהם, ברמות העמקה שונות. המאמר מציג כדוגמה, משימה של מיקום מספרים על ישר המספרים ואת השינויים שנעשו בה על מנת לעודד חשיבה מעמיקה יותר ובתחומים מתמטיים שונים.

קישור למאמר

מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 16.
מדור: אפשר גם אחרת

מאמר המציג פעילות המיועדת לתלמידים מתקדמים בכיתות ד ו- ה. הפעילות עוסקת בטורים (סכומים) אינסופיים של שברים המתכנסים לגבול מסוים.

קישור למאמר

עמוד 1 מתוך 3