מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: בעיות מילוליות

bike 1687088 640בעיה מילולית בה יש למצוא בדרכים שונות פי כמה גדולה מהירותו של רוכב אופניים (ברכיבה) ממהירות הליכתו.

לפעילות בעברית / بالعربية

בעית השוואה בין מהירות של רצה אולימפית לבין מהירות של מכונית. הבעיה כוללת פעולות במספרים עשרוניים, מידות זמן ומרחק.

לפעילות בעברית / بالعربية

מאת: ד"ר אברהם תורגמן

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: אפשר גם אחרת

המאמר מציע מספר חידות ובעיות אתגר, ככלי עזר בהוראה. לבעיות אלה ערך מוסף המאפשר העמקה ועריכת הכללה. הבעיות עוסקות בתחומים כגון, גיאומטריה, חשבון לוגי, ושקילות ומעודדות חשיבה באופנים שונים. כל בעיה מלווה בפתרונות, וכן בנקודות להעמקה והכללה.

קישור למאמר

מאת: פרופ' לוי רחמני

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: גישות בהוראה

המאמר מתאר גישה לפיתוח חשיבה מתמטית בקרב ילדים בכיתות ג-ו. על פי גישה זו מוצגים לתלמידים סיפורים מתמטיים (כשאלות מילוליות), והם מתבקשים להציע שאלות שניתן לענות עליהן בעזרת הסיפור, למיין ולדרג את השאלות שהציעו, ולהחליט אילו שאלות נוספות יש לשאול. המאמר מדגים את השימוש בגישה, מתייחס למטרותיה ולאופן שבו הן מושגות בכיתה.

קישור למאמר

מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.
מדור: חדש על המדף

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתייחס לספר "הראלי המתמטי", לקט משימות נבחרות, מאת מירי עמית, דניאלה לוזון, שרה פריאנטה ופאינה חפץ. הספר עוסק בלמידת מתמטיקה דרך פתרון בעיות מסוג הראלי המתמטי.

קישור למאמר

מאת: מירי בן-ארי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: רגע חושבים

פתרונות לשבע השאלות מהאולימפידע למתמטיקה, שהוצגו בגיליון 14 (קישור למאמר בגיליון 14)

קישור למאמר

מאת: מירי בן-ארי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14.
מדור: רגע חושבים

המאמר מתאר את האולימפידע למתמטיקה לבתי-ספר יסודיים שנערכה בתל-אביב בשנת תשס"ז. המאמר מציג שבע שאלות בנושאים מתמטיים שונים מהאולימפידע.

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: רגע חושבים

ארבע בעיות מעניינות מתחומים שונים: מציאת סכום של כעשרים ספרות בדרכים שונות; קשר בין מעגל, קוטר והיקפי מעגלים שונים; זוגיות הסכום של מספר והחזקה השניה שלו; ופתרון משוואות בנעלמים.

קישור למאמר

מאת: עמוס גואטה
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: אפשר גם אחרת

המאמר מתאר גישה להוראת מתמטיקה המנסה למצוא איזון בין החופש ליצור ולחקור באופן ספונטני ובין המסגרת הבוחנת את ההישגים על-פי סטנדרטים מסויימים. כותב המאמר מדגים את הגישה בעזרת דוגמאות מתחומים מתמטיים שונים.

קישור למאמר

מאת: פרופ' רון אהרוני
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: על מדף הספרים

המאמר מתאר חשיבה מתמטית כעיסוק בהפשטה, מציאת חוקיות והכללה בפתרון בעיות. המאמר מציג נושאים אלו דרך דוגמאות ופתרונן.

קישור למאמר

עמוד 1 מתוך 15