מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: חלופות בהערכה

www 1632431 640אתר (באנגלית) ובו כלים להערכת ההבנה והחשיבה של התלמידים. הכלים פותחו על-ידי מרילין ברנס.

קישור לאתר Math Reasoning Inventory

sale 1התלמידים נדרשים לחשב את המחיר לאחר הנחה, בהתאם לתנאי מבצע באחוזים. בנוסף, עליהם למצוא את המחיר המינימלי אותו ניתן לשלם.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

sale 1התלמידים נדרשים לחשב את מחיר לפני הנחה ולאחר הנחה בהתאם לתנאי מבצע.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

maximum heightהתלמידים נדרשים לחשב את כמות המשטחים אותה ניתן להעמיס על עגלת המשאית, על מנת שתוכל לעבור מתחת לגשר עם גובה נתון.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

cube circlesהתלמידים נדרשים לחשב את השטח המושחר על פני הקובייה. כדי לחשב זאת, יש למצוא את שטח הפנים של הקובייה, ולהחסיר את שטחן של 21 הנקודות הלבנות.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

cube squaresהתלמידים נדרשים לחשב את השטח המושחר על פני הקובייה. כדי לחשב זאת, יש למצוא את שטח הפנים של הקובייה, ולהחסיר את סכום שטחם של 21 הריבועים הלבנים.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

airconditionהתלמידים נדרשים לחשב את מספר החדרים בבניין, כאשר עליהם לקחת בחשבון את גודל הדירות ומספר הקומות.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

neighborhood parkingהתלמידים נדרשים לחשב את מספר החניות ל- 4 בניינים זהים, כאשר יש אילוץ של חניה נוספת לכל קומה.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

hostelהתלמידים מחשבים את מספר החדרים הנדרשים לטיול השנתי, ואת מחיר העלות הכוללת, תוך התייחסות לאילוצי השאלה.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

whatsappהמשימה עוסקת ביחסים בין קבוצות. התלמידים נדרשים לחשב את מספר הילדים שיקבלו אזהרה דרך שליחת הודעה במספר קבוצות בווטסאפ. למשימה מספר פתרונות אפשריים.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

עמוד 1 מתוך 2