מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: טבעיים

יחידה ראשונה במודולה: קבוצות מספרים ותכונותיהן.
המודולה עוסקת בהבנת יסודות המתמטיקה ובהרחבת עולם המספרים מהמספרים הטבעיים אל הממשיים. יחידה זו, בסיס ספירה, עוסקת במספרים בבסיס שש. נקודת מוצא להבנת משמעות המספר ופעולות חשבון בשיטה העשרונית.

notebook 2242372 640מוקד הפעילות: המשימה מזמנת התמודדות עם בעית חקר בתחום המספרים הטבעיים והפעולות בהם. ניתן להתאים את הפעילות לכיתות ג'-ד'.
מטרת הפעילות: חשיבה על שאלות מתמטיות הנגזרות מבעיות בעלות היבטים מציאותיים ועל שיטות שונות לפתרון. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

ask 3231385 640מוקד הפעילות: שאלות מילוליות ברמות קושי שונות העוסקות בזיהוי של מספרים טבעיים תוך עריכת פעולות חשבון ביחס אליהן, התייחסות לסימני ההתחלקות, ערך המקום ועוד.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן: משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

digits 4014181 640מוקד הפעילות: מיון של המספרים הטבעיים 1-20, תוך זיהוי והכללה של קשרים בין מספרים טבעיים. 
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד חשיבה יצירתית בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה. 

הפעילות לקוחה מתוך האוגדן: משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

counting 3116201 640מוקד הפעילות: השלמת סדרות מתמטיות תוך זיהוי והכללה של קשרים בין מספרים.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות, תוך חשיבה על אסטרטגיות שונות לפתרון. הפעילות כוללת הנחיות למורה. 
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

pay 936723 640 numbersפעילות בנושא מושג המספר. הפעילות כוללת רקע היסטורי ועוסקת בהכרת היבטים שונים של מושג המספר, הכרת שלבים ברכישת הספירה, ובשלבי המנייה על-פי גלמן.

רשימת המושגים המתמטיים שנלמדים בפעילות - מושג המספר, קבוצות מספרים: טבעיים, שלמים, רציונלים, אי- רציונלים, ממשיים, מרוכבים.

קישור לפעילות

passwordהתלמידים נדרשים לחשב את מספרם של המספרים הדו-ספרתיים שוני הספרות. לאחר מכן, הם נדרשים לחשב את מספרם של המספרים הדו-ספרתיים שוני הספרות עם תנאי נוסף.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.