מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: יצירתיות

מוקד הפעילות: זיהוי של קשרים בין מספרים חד-ספרתיים בעזרת פעולות חיבור וחיסור בתחום העשרת, והכללה מהדוגמאות המרובות לגבי תכונותיהם של המספרים הזוגיים. הפעילות מאפשרת לדון במוסכמה לגבי סדר עריכת פעולות החשבון, על פיה, פעולות החיבור והחיסור מקובצות משמאל לימין. מוקד נוסף של פעילות זו הוא חשיבה קומבינטורית, שבמסגרתה יש לערוך בדיקה שיטתית אשר מאפשרת לחשוב ולמנות את כל הצירופים האפשריים של הבעיה.

הפעילות לקוחה מתוך האוגדן: משימות מכוונות יצירתיות לכיתות א-ו.

מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14.
מדור: רגע חושבים

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג שלוש בעיות בהן 100 אסירים מקבלים הזדמנות להשתחרר מהמעצר על ידי פתרון בעיה מתמטית.

קישור למאמר

מאת: ד"ר אביקם גזית וד"ר דורית פטקין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 17.
מדור: מחקר שימושי

כמה מילים על המאמר:

המאמר עוסק בשאלות: מהי יצירתיות, מהו התהליך היצירתי, ומהי יצירתיות מתמטית. המאמר מתמקד בקשר בין פתרון בעיות מתמטיות ובין יצירתיות ומציג מחקר שמטרתו לבחון את יכולתם של מורים למתמטיקה ופרחי הוראה מתחומים אחרים לפתור בעיות אתגר לא שגרתיות בתחום הסדרות, שאינן בהכרח סדרות חשבוניות.

קישור למאמר

מאת: ד"ר ראיסה גוברמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 18.

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר חמש קבוצות של פתרונות למציאת מנת חילוק של שבר בשבר. המאמר מדגים בעזרת שימוש בדרכים אלו, כיצד ניתן לטפח קישוריות מתמטית, חשיבה אסטרטגית, גמישות מתמטית ויצירתיות מתמטית יחסית בקרב תלמידים.

קישור למאמר

מאת: ד“ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 19.

כמה מילים על המאמר:

מאמר המדגים כיצד ניתן ליצור הזדמנויות לחשיבה יצירתית ומקורית בעזרת שימוש בבעיות פתוחות בהן אין פתרון חד משמעי, תוך גיוון באסטרטגיות הפתרון.

קישור למאמר

מאת: ד"ר שרה הרשקוביץ וד"ר רמה קלוויר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.
מדור: מחקר שימושי

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר את התרומה של שאלות פתוחות לקידום חשיבה וידע מתמטי באופן כללי במגוון תחומים. המאמר מספק כלי הערכה למשימות מתמטיות פתוחות, אשר מעבר להערכת הפתרונות, יכול לשמש כאמצעי לעידוד חשיבה מתמטית יצירתית.

קישור למאמר

מאת: פרופ' מירי עמית וד"ר דניאלה לוזון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.
מדור: רגע... חושבים

כמה מילים על המאמר:

המאמר עוסק ב"ראלי המתמטי" - סדרת תחרויות מתמטיות בינלאומיות שמטרתן לקרב את המתמטיקה לחיי היומיום, לפתח יצירתיות וכושר התמדה בקרב תלמידים ולהעצים את היכולת האינטלקטואלית שלהם. המאמר מציע דוגמה מהתחרויות ומציג אופן חשיבה על פתרון תוך התיחסות למיומנויות הדרושות לפתרון.

קישור למאמר

notebook 2242372 640מוקד הפעילות: המשימה מזמנת התמודדות עם בעית חקר בתחום המספרים הטבעיים והפעולות בהם. ניתן להתאים את הפעילות לכיתות ג'-ד'.
מטרת הפעילות: חשיבה על שאלות מתמטיות הנגזרות מבעיות בעלות היבטים מציאותיים ועל שיטות שונות לפתרון. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

carrots 2022583 640מוקד הפעילות: המשימה מזמנת התמודדות עם בעיית חקר בתחום הגיאומטריה ובמיוחד צורות גיאומטריות, הקשרים ביניהן, מדידת שטח והיקף.
מטרת הפעילות: חשיבה על שאלות מתמטיות הנגזרות מבעיות בעלות היבטים מציאותיים ועל שיטות שונות לפתרון בעיה. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

pattern blocksמוקד הפעילות: זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות, וחשיבה מרחבית, זיהוי של שברים פשוטים, יחסים בין שברים, שברים שקולים וצמצום והרחבה של שברים.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.


הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו

לפעילות בעברית / بالعربية

עמוד 1 מתוך 3