מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: צורות פלא

pattern blocksמוקד הפעילות: זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות, וחשיבה מרחבית, זיהוי של שברים פשוטים, יחסים בין שברים, שברים שקולים וצמצום והרחבה של שברים.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.


הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו

לפעילות בעברית / بالعربية

Communicating about Fractions with Pattern Blocks

Janet H. Caldwell

כמה מילים על המאמר:

מאמר זה מתמקד בחקירה ובקישור של מושגים וייצוגים של שברים. הוא מתאר פעילות מורחבת המתאימה לכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי, בנושא היחס למודל השטח ולמודל הקבוצה בשברים המיוצגים על ידי צורות פלא. התלמידים עסוקים באופן פעיל בחקירה תוך שימוש בעצמים מוחשיים.

למאמר בעברית

pattern blocksשני משחקים בשילוב צורות פלא, לתרגול המרת יחידות לפי יחסי המרה שונים.

קישור לפעילות