מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: ראיה מרחבית

מאת: פרופ' גרשון אלבר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14.
מדור: צורה ומרחב

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג אתר אינטרנט שעוסק בצורות בלתי אפשריות.

קישור למאמר

מאת: א. שיריאקוב, ט. קופריאנץ, א. גרידין (תרגום: חנה פודלקו וציפי פלנר)
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14.
מדור: צורה ומרחב

כמה מילים על המאמר:

המאמר מבוסס על מחקר שנעשה בקרב תלמידי כיתות ג' ו-ד' בנושא פיתוח חשיבה מרחבית. המאמר מציע גישה לפיתוח ראיה מרחבית אצל תלמידים צעירים בעזרת שימוש בצורות בלתי אפשריות.

קישור למאמר

hamlaza6פעילויות אינטראקטיביות בנושא שיקוף ודמיון המבוססות על חוברת המלצ"ה בנושא זה.

מאת: ג'רי רוזן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: על שישים

המאמר מדגים מעבר בין גופים שונים, תוך הדגמת הרצף הלוגי במעבר בין הגופים, הקשרים ביניהם והדגשת הקשר שלהם למספר 60. מטרת ההדגמות היא פיתוח ראיה ותובנה גיאומטרית.

קישור למאמר

cube 2027245 640 diceמשחק המקשר בין כפל לבין שטח מלבן.

לפעילות בעבריתبالعربية

carrots 2022583 640מוקד הפעילות: המשימה מזמנת התמודדות עם בעיית חקר בתחום הגיאומטריה ובמיוחד צורות גיאומטריות, הקשרים ביניהן, מדידת שטח והיקף.
מטרת הפעילות: חשיבה על שאלות מתמטיות הנגזרות מבעיות בעלות היבטים מציאותיים ועל שיטות שונות לפתרון בעיה. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

pattern blocksמוקד הפעילות: זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות, וחשיבה מרחבית, זיהוי של שברים פשוטים, יחסים בין שברים, שברים שקולים וצמצום והרחבה של שברים.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.


הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו

לפעילות בעברית / بالعربية

colors 154048 640 trianglesמוקד הפעילות: זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות, וחשיבה מרחבית.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן: משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

pattern 26418 640מוקד הפעילות: זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות וחשיבה מרחבית.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעית חקר הניתנת להתמודדות בעזרת אסטרטגיות שונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

מאת: לימור פדלון וד"ר דורית פטקין.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21.
מדור: מחקר שימושי


כמה מילים על המאמר:

מחקר הבודק האם יחידת הוראה חוץ קוריקולרית יכולה לשפר את ההישגים בתחום התפיסה המרחבית של בנים ובנות בכיתה ג.

קישור למאמר

עמוד 1 מתוך 6