מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: שברים

אוגדן משימות לתלמידים מתקשים בכיתה ה' בנושאים: שברים פשוטים, שברים עשרוניים, פעולות במספרים טבעיים, מצולעים, שטח, חקר נתונים ואומדן.

מטרתן העיקרית של המשימות היא לשמש לאבחון שגיאות ותפיסות מוטעות של התלמידים, וכמקור למידע על דרכי הפתרון והחשיבה שלהם בנושאים המתמטיים השונים. בנוסף הן יכולות לשמש גם למטרות הוראה-למידה. המשימות נועדו להעברה בראיון אישי או בקבוצה קטנה, כשהכוונה שהתלמידים יענו בעיקר בעל פה וינמקו את תשובותיהם, תוך ניהול שיחה ודיון עם המורה. בכל נושא מופיעים קודם דפי המשימות, ואחר כך הערות למורה – כלליות וספציפיות למשימות השונות.

קישור לאוגדן בעבריתبالعربية

חוברת מקיפה בנושא שגיאות במתמטיקה ושימוש בהן לצרכי הוראה. בחוברת סקירה תיאורטית רחבה אודות סיבות לשגיאות, סוגי שגיאות והשימוש בשגיאות בהוראה. החוברת כוללת פרק ובו משימות ופעילויות – ניתוח שגיאות, אירועי שגיאה, הערות והארות.

החוברת נכתבה ע"י ד"ר פסיה צמיר ורות ברקאי.

לחוברת

addition 27646 640תכנון שיעור בנושא חיבור שני שברים כך שהמכנה של האחד הוא כפולה של המכנה של האחר, ושימוש בייצוגים מספריים שונים של השברים כתחליף להרחבה או לצמצום.

מטרות השיעור: פיתוח אסטרטגיות שונות לחיבור וחיסור שברים, שימוש בייצוגים מספריים שונים של שברים ויבחרו את הייצוג המתאים ביותר לתרגיל הספציפי, שימוש בייצוגים ויזואליים של שברים על מנת לפתור תרגילים, שימוש בעקרונות של הקבצה, ארגון מחדש של מספרים כסכומים, הצגת שבר כסכום בדרכים שונות, לצורך פתרון תרגילי חיבור וחיסור שברים.

השיעור מתאים לכיתה ה.

קישור לפעילות

fractionהמאמר "10 טיפים מעשיים כדי להפיח חיים בשברים ולעשותם הגיוניים" מתאר תובנות מתוך מחקר שיכולות לעזור לנו להתמקד ברעיונות הגדולים, בדרכים שיכולות לסייע לתלמידים בבית הספר היסודי ובחט"ב למצוא היגיון בשברים. המאמר מציע טיפים ופעילויות על מנת להפיח חיים בשברים.
בפעילות זו מוצגים יישומונים שנועדו לעזור לחיזוק התובנות לאור השאלות העולות מתוך המאמר וכמה טיפים למורים במטרה לפתח חשיבה פרופורציונלית והבנת השברים אצל התלמידים. (בעברית ו- بالعربية)

10 Practical Tips for Making Fractions Come Alive and Make Sense

Doug M. Clarke, Anne Roche, and Annie Mitchell

כמה מילים על המאמר:

מאמר המתאר תובנות מתוך מחקר שנעשה באוסטרליה ובמקומות אחרים, שיכולות לעזור לנו להתמקד ברעיונות הגדולים, בדרכים שיכולות לסייע לתלמידים בביה"ס היסודי ובחט"ב למצוא היגיון בשברים. המאמר מציע טיפים ופעילויות על מנת להפיח חיים בשברים.

למאמר בעברית / بالعربية / באנגלית

Quotient and Measurement Interpretations of Rational Numbers

Alfinio Flores, Jeffrey Samson, and H. Bahadir Yanik

כמה מילים על המאמר:

במאמר מוצעים מספר רעיונות להוראת משמעויות נוספות של שברים: מנה ומדידה. תלמידים לומדים על המשמעויות של מנה ומדידה טוב יותר כאשר מתרחשת מעורבות פעילה הכוללת שיח מתמטי, מודלים קונקרטיים והתמקדות בפיתוח ידע מושגי לפני העבודה הפורמלית עם סמלים ואלגוריתמים (כמו בכל שאר המשמעויות של מספרים רציונליים).

למאמר בעברית

Students' Understanding of the Relationship Between Fractions and Decimals

Zvia Markovits Judith T. Sowder

כמה מילים על המאמר:

האם תלמידים מבינים שניתן לבטא מספר רציונלי גם בצורת שבר פשוט וגם בצורת מספר עשרוני? האם הם מסוגלים לטפל בשני הפירושים בו זמנית? דו"ח מחקר זה עוסק בהבנה של תלמידים את הקשר שבין שברים פשוטים לבין מספרים עשרוניים כפירושים למספרים רציונליים, כאשר שני הפירושים מוצגים בצורה סימבולית. מחקר זה היה חלק מפרויקט מחקר גדול יותר ששתיים ממטרותיו היו, להגביר את ההבנה של מושגי גודל המספר אצל תלמידי כיתה ו' ולחקור את השפעת הבנה זו על למידת אומדן של חישובים.

למאמר בעברית / بالعربية

Sense and Nonsense about Fractions and Decimals: One Point of View

Joseph N. Payne

כמה מילים על המאמר:

מאמר התוקף טענות בעד ביטול ההוראה של שברים פשוטים ומציג את המטרות המעשיות והמתמטיות בהוראתם תוך התייחסות למשמעות שתהיה לילדים עבור שברים ומספרים עשרוניים.

למאמר בעברית / بالعربية

Introducing Percents in Linear Measurement to Foster an Understanding of Rational-Number Operations

Joan Moss

כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג מיומנויות חישוב של מספרים רציונאליים, שפותחו על ידי תלמידים בכיתה ד'. תלמידים אלה השתתפו בפרויקט מחקר שעסק בלימוד מספרים רציונאליים. מטרת הפרויקט היתה לעודד הבנה גמישה ומקושרת של מערכת המספרים הרציונאליים כך שהתלמידים יהיו מסוגלים לעבור בין שברים, מספרים עשרוניים, אחוזים, ויחס בצורה גמישה וחלקה, ולהמציא שיטות לחישובים במספרים אלה. במאמר מתוארות פעילויות לפיתוח ההבנה המושגית ויכולות החישוב במערכת המספרים הרציונאליים.

למאמר בעברית / بالعربية

Communicating about Fractions with Pattern Blocks

Janet H. Caldwell

כמה מילים על המאמר:

מאמר זה מתמקד בחקירה ובקישור של מושגים וייצוגים של שברים. הוא מתאר פעילות מורחבת המתאימה לכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי, בנושא היחס למודל השטח ולמודל הקבוצה בשברים המיוצגים על ידי צורות פלא. התלמידים עסוקים באופן פעיל בחקירה תוך שימוש בעצמים מוחשיים.

למאמר בעברית