מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: שברים

colorful tilesפעילות חקר בנושא שברים באמצעות לוחיות מניה צבעוניות.

לפעילות בעבריתبالعربية

snap-cubes

פעילות חקר המקשרת בין שברים וגיאומטריה, בה מגלים שיש דרכים רבות לייצג את אותו שבר.

לפעילות בעברית / بالعربية

tangramפעילות בנושא שברים עם טנגרם. בפעילות סופרים שברי יחידה כדי ליצור שלם, לומדים שמכנה של שבר הוא מספר החלקים היוצרים את השלם ומבינים את הקשר שבין המונה והמכנה בשבר.

קישור לפעילות בעברית / بالعربية

פעילות חקר בנושא שברים עם בדידים. בפעילות חוקרים ומגלים שאותו השבר יכול להתאים לבדידים שונים ואותו הבדיד יכול להתאים לשברים שונים.

קישור לפעילות בעבריתبالعربية

פעילות בנושא שברים בה חוקרים את משמעות השבר ומפתחים דימוי מנטלי של חלקים של שלם, בעזרת בדידים.

קישור לפעילות בעבריתبالعربية

geoboardפעילות בנושא שברים בעזרת לוח מסמרים.

קישור לפעילות בעבריתبالعربية

תרגול שימוש במודל של שטח. המודל מכליל ממצבים בדידים (discrete) העוסקים באריתמטיקה של מספרים שלמים למצבים רציפים (continuous) העוסקים במספרים עשרוניים, שברים, אחוזים, הסתברות, אלגברה ומתמטיקה מתקדמת יותר.

אוגדן משימות לתלמידים מתקשים במתמטיקה בכיתה ו בנושאים: שברים פשוטים ומספרים עשרוניים, אחוזים, יחס, מספרים ופעולות, גופים, מדידות וחקר נתונים.
מטרתן העיקרית של המשימות היא לשמש לאבחון שגיאות ותפיסות מוטעות של התלמידים, וכמקור למידע על דרכי הפתרון והחשיבה שלהם בנושאים המתמטיים השונים. בנוסף הן יכולות לשמש גם למטרות הוראה-למידה. המשימות נועדו להעברה בראיון אישי או בקבוצה קטנה, כשהכוונה שהתלמידים יענו בעיקר בעל פה וינמקו את תשובותיהם, תוך ניהול שיחה ודיון עם המורה. בכל נושא מופיעים קודם דפי המשימות, ואחר כך הערות למורה – כלליות וספציפיות למשימות השונות.

קישור לאוגדן בעבריתبالعربية

אוגדן משימות לתלמידים מתקשים בכיתה ה' בנושאים: שברים פשוטים, שברים עשרוניים, פעולות במספרים טבעיים, מצולעים, שטח, חקר נתונים ואומדן.

מטרתן העיקרית של המשימות היא לשמש לאבחון שגיאות ותפיסות מוטעות של התלמידים, וכמקור למידע על דרכי הפתרון והחשיבה שלהם בנושאים המתמטיים השונים. בנוסף הן יכולות לשמש גם למטרות הוראה-למידה. המשימות נועדו להעברה בראיון אישי או בקבוצה קטנה, כשהכוונה שהתלמידים יענו בעיקר בעל פה וינמקו את תשובותיהם, תוך ניהול שיחה ודיון עם המורה. בכל נושא מופיעים קודם דפי המשימות, ואחר כך הערות למורה – כלליות וספציפיות למשימות השונות.

קישור לאוגדן בעבריתبالعربية

חוברת מקיפה בנושא שגיאות במתמטיקה ושימוש בהן לצרכי הוראה. בחוברת סקירה תיאורטית רחבה אודות סיבות לשגיאות, סוגי שגיאות והשימוש בשגיאות בהוראה. החוברת כוללת פרק ובו משימות ופעילויות – ניתוח שגיאות, אירועי שגיאה, הערות והארות.

החוברת נכתבה ע"י ד"ר פסיה צמיר ורות ברקאי.

לחוברת