מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: أشكال رباعية

מאת: ד"ר אברהם תורגמן

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: אפשר גם אחרת

המאמר מציע מספר חידות ובעיות אתגר, ככלי עזר בהוראה. לבעיות אלה ערך מוסף המאפשר העמקה ועריכת הכללה. הבעיות עוסקות בתחומים כגון, גיאומטריה, חשבון לוגי, ושקילות ומעודדות חשיבה באופנים שונים. כל בעיה מלווה בפתרונות, וכן בנקודות להעמקה והכללה.

קישור למאמר

maze 1751836 640משימה הכוללת שתי פעילויות:

  1. מציאת "מרכז" צורות גיאומטריות דרך התנסות אינטואיטיבית ושימוש בתכונות גיאומטריות
  2. פעילויות העוסקות במושגי יחס (הקשר בין מהירות קבועה לזמן) באופן אינטואיטיבי.

לפעילויות בעבריתبالعربية

ליקטה ועיבדה: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.
מדור: רגע... חושבים

כמה מילים על המאמר:

במאמר שלוש בעיות העוסקות בתחומים גיאומטריה, שברים ופעולות.

קישור למאמר

carrots 2022583 640מוקד הפעילות: המשימה מזמנת התמודדות עם בעיית חקר בתחום הגיאומטריה ובמיוחד צורות גיאומטריות, הקשרים ביניהן, מדידת שטח והיקף.
מטרת הפעילות: חשיבה על שאלות מתמטיות הנגזרות מבעיות בעלות היבטים מציאותיים ועל שיטות שונות לפתרון בעיה. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

pattern blocksמוקד הפעילות: זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות, וחשיבה מרחבית, זיהוי של שברים פשוטים, יחסים בין שברים, שברים שקולים וצמצום והרחבה של שברים.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.


הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו

לפעילות בעברית / بالعربية

colors 154048 640 trianglesמוקד הפעילות: זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות, וחשיבה מרחבית.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן: משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

pattern 26418 640מוקד הפעילות: זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות וחשיבה מרחבית.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעית חקר הניתנת להתמודדות בעזרת אסטרטגיות שונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

task8פעילות להערכה מעצבת של מושגים בגיאומטריה.

מטרות משימה זו הן להתנסות ביצירת דוגמאות רבות של טרפזים כדי להגדיל את מרחב הדוגמאות מעבר לדוגמה האבטיפוסית המוכרת, ולהגיע להכללה לגבי המאפיינים של טרפזים אלה.

school 1555907 640 scissorsפעילות גזירה של מצולעים (משולש או טרפז) במטרה ליצור מצולעים מבוקשים אחרים.

לפעילות בעבריתبالعربية

echo 1983513 640משימת זיהוי המרובע יוצא הדופן.

עמוד 1 מתוך 4