מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: الكسور

www 1632431 640מאגר יישומונים מתמטיים שמציעה חברת keycurriculum.com. באתר מגוון יישומונים בנושאים שונים (מספרים, פעולות, גיאומטריה) המיועדים לתלמידים בכיתות ג'-ח'.

קישור ל- sketchpad

orange 4496227 640מטרות פעילות זו הן פיתוח אוריינות פיננסית בקרב התלמידים בהקשר של נושא התקציב העסקי ומרכיביו, תוך התמודדות עם תרגום התכנים לשפה מתמטית מתאימה, שימוש בארבע פעולות החשבון, שברים פשוטים, עשרוניים, אומדן ויחס. 
הפעילות לקוחה מתוך אוגדן פעילויות לכיתות ד-ו בנושא חינוך פיננסי ומתמטיקה.

milkshake 34316 640מטרות פעילות זו הן פיתוח אוריינות פיננסית בקרב התלמידים בהקשר של נושא התקציב העסקי ומרכיביו, תוך התמודדות עם תרגום תכנים לשפה מתמטית מתאימה. כמו כן שימוש בארבע פעולות חשבון, שברים פשוטים ויחס. 
הפעילות לקוחה מתוך אוגדן פעילויות לכיתות ד-ו בנושא חינוך פיננסי ומתמטיקה.

money 307192 640מטרות פעילות זו הן לפתח אוריינות פיננסית בקרב התלמידים בהקשר של צרכנות נבונה ויכולת קבלת החלטה מושכלת בבחירת מוצר. זאת תוך התמודדות עם תרגום התכנים לשפה מתמטית מתאימה, שימוש בארבע פעולות חשבון, סדר פעולות חשבון, שברים עשרוניים ואחוזים. 
הפעילות לקוחה מתוך אוגדן פעילויות לכיתות ד-ו בנושא חינוך פיננסי ומתמטיקה.

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11.

מדור: אפשר גם אחרת

ארבע פעילויות הקשורות למספר 11. הפעילויות מלוות בפתרונות.

קישור למאמר

מאת: פרופ' רון אהרוני

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11.

מדור: גישות בהוראה

המאמר עוסק בקושי מוכר בהוראת שברים. המאמר דן במקור הקושי, בהפרדה הנערכת בין הוראת החילוק והוראת השברים, ומציע לחבר ביניהם כפתרון לקושי זה.

קישור למאמר

geoboardמציאת דרכים רבות ככל האפשר לחלוקת לוח מסמרים לשני חלקים שווי שטח.

לפעילות בעברית

 

מאת: חנה לב-זמיר

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12

מדור: אפשר גם אחרת

המאמר עוסק בשאלה האם ניתן לומר שחלוקה נתונה של לוח מסמרים לשמונה חלקים, יוצרת חלקים שווים (השווים לשמינית מהלוח)? המאמר דן בפתרונות שונים לשאלה זו ובתועלת שבהצגת פתרונות שונים אלו.

קישור למאמר

מאת: אנה ליפוביצקי

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: גישות בהוראה

המאמר מדגיש את החשיבות שבהבנה והפנמה של מבנים מתמטיים בכיתות הנמוכות, לעומת שינון של תרגילים ותשובות, בכדי לבנות בסיס להבנה של נושאים מורכבים יותר בהמשך.

קישור למאמר

מאת: פרופ' רון אהרוני

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: גישות בהוראה

המאמר מתאר מספר עקרונות פדגוגיים להוראה, ומדגים את אופן יישומם בעזרת שאלה לגבי חילוק בשבר.

קישור למאמר

עמוד 1 מתוך 16