מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: تقييم

אוסף משימות בגיאומטריה לתלמידי בית הספר היסודי (כיתות ג-ה).
המשימות עוסקות בנושאים שונים מתוכנית הלימודים, באופן המאפשר בניית הבנה והעמקה במושגים השונים לצד הערכה אישית של התלמיד את עבודתו.

מאת: ד"ר ניצה מרק-זיגדון

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12

מדור: הגיל הרך

המאמר מתאר תהליכי התפתחות של מושג המספר, התפתחות הידע על סמלי המספרים וכן, התפתחות החשיבה הסימבולית.

קישור למאמר

מאת: תמי גירון

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: הערכה כמנוף ללמידה

המאמר עוסק בטיפול בשגיאות הנובעות מהכללות יתר של התלמידים, ומדגים גישה לטיפול בהכללת יתר ביחס לתוצאת המכפלה של מספר דו ספרתי בדו ספרתי.

קישור למאמר

מאת: ברכה סגליס

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: הערכה כמנוף ללמידה

המאמר עוסק בדיון המתמטי כדרך התמודדות עם שגיאות בכיתה המתמטית. גישה זו מודגמת על ידי התמודדות עם שגיאות אפשריות בפתרון בעיות פרופורציה מסוגים שונים.

קישור למאמר

www 1632431 640אתר (באנגלית) ובו כלים להערכת ההבנה והחשיבה של התלמידים. הכלים פותחו על-ידי מרילין ברנס.

קישור לאתר Math Reasoning Inventory

משימות הערכה בנושאים שונים. כל משימה כוללת דף לתלמיד (בעברית ו- بالعربية) והנחיות למורה.

המשימות לקוחות מתוך אתר המפמ"ר.

למשימות ההערכה

triangle 31902 640פעילות להערכה מעצבת של מושגים בגיאומטריה.

מטרות משימה זו הן להתנסות ביצירת דוגמאות רבות של משולשים שווי שוקיים כדי להגדיל את מרחב הדוגמאות מעבר לדוגמה האבטיפוסית המוכרת ולהגיע להכללה לגבי המאפיינים של משולשים אלה.

triangle 31902 640פעילות להערכה מעצבת של מושגים בגיאומטריה.

מטרות משימה זו הן להתנסות ביצירת דוגמאות רבות של משולשים קהי זווית ולהגיע להכללה לגבי המאפיינים של משולשים אלה.

triangle 31902 640פעילות להערכה מעצבת של מושגים בגיאומטריה.

מטרות משימה זו הן להתנסות ביצירת דוגמאות רבות של משולשים ישרי זווית ולהגיע להכללה לגבי המאפיינים של משולשים אלה.

triangle 31902 640פעילות להערכה מעצבת של מושגים בגיאומטריה.

מטרות משימה זו הן להתנסות ביצירת דוגמאות רבות של משולשים חדי זווית ולהגיע להכללה לגבי המאפיינים של משולשים אלה.

עמוד 1 מתוך 6