מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: جدول المئة/المائة

במשימה זו יש לנתח פתרונות של תלמידים בשתי בעיות, אחת בנושא שטח והשנייה בנושא חקר לוח המאה.

לפעילות בעברית / بالعربية

שני משחקי לוח לתרגול חילוק ללא שארית בתחום ה-100.

לפעילות בעבריתبالعربية

מאת: פרופ' איליה סיניצקי ומרינה סיניצקי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 30.
מדור: פינה דידקטית


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג רעיונות חדשים לפעילות עם מספרים פלינדרומיים הן על לוח ה- 100 והן בשילוב מחשב בסביבת EXCEL. הפעילות על לוח המאה מתמקדת בהבניית סכומים פלינדרומיים, כלומר תרגילי חיבור אשר ניתן לקרוא אותם גם "בכיוון ההפוך".

קישור למאמר

100boardמקבץ המכיל ארבע פעילויות שונות בנושא לוח המאה המעוצב מלמטה למעלה וכן הסבר על רציונל עיצוב הלוח באופן זה. 
המקבץ עוצב על פי המאמר ?A bottom-up hundred chart מאת: Jennifer M. Bay-Williams ו- Graham Fletcher.

 לפעילויות

A bottom-up hundred chart?
Jennifer M. Bay-Williams and Graham Fletcher

כמה מילים על המאמר:

מאמר אשר מתאר את האתגרים העולים מלוח המאה המאורגן מלמעלה למטה ואת התרומה של ארגון הלוח מלמטה למעלה לחשיבה של ילדים.

למאמר בעברית

מאת: ד"ר רונית בסן–צינצינטוס ופרופ' דורית פטקין.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 26.
מדור: דיווחים מהשטח


כמה מילים על המאמר:

מאמר הכולל תיאור פעילות שעוסקת במשימה מודרכת של חקר הנושא: חיבור שני מספרים שסכומם עשרת שלמה בלוח המאה ובלוח האלף, מתוך רצון לעודד פיתוח תובנה מספרית.

קישור למאמר

תרגול לכיתה א בנושאים הבאים: חיבור; לוח המאה; והכנה לכפל.

לדף בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ב בנושאים הבאים: חיסור, כפל, חילוק, שטח והיקף.

לדף בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ב בנושאים חיבור וכפל באמצעות: השלמת ספרות במשוואות נתונות, השלמת לוח המאה והשלמת המספרים החסרים בלוחות הכפל הנתונים.

לדף בעברית

תרגול לכיתה ב בנושאים הבאים: חיבור, כפל ולוח המאה.

לדף בעברית

עמוד 1 מתוך 2