מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: مسائل كلامية

bike 1687088 640בעיה מילולית בה יש למצוא בדרכים שונות פי כמה גדולה מהירותו של רוכב אופניים (ברכיבה) ממהירות הליכתו.

לפעילות בעברית / بالعربية

בעית השוואה בין מהירות של רצה אולימפית לבין מהירות של מכונית. הבעיה כוללת פעולות במספרים עשרוניים, מידות זמן ומרחק.

לפעילות בעברית / بالعربية

tricycle 1151308 640מטרות פעילות זו הן פיתוח אוריינות פיננסית בהקשר של בחירה מושכלת בין הצעות תשלום בשוק העבודה, תוך התמודדות עם תרגום התכנים לשפה מתמטית מתאימה, ושימוש בפעולות המתמטיות המתאימות. 
הפעילות לקוחה מתוך אוגדן פעילויות לכיתות ד-ו בנושא חינוך פיננסי ומתמטיקה.

balance 154516 640מטרות פעילות זו הן פיתוח אוריינות פיננסית בקרב התלמידים בהקשר של נושא התקציב הקבוצתי ומרכיביו. זאת תוך התמודדות עם תרגום התכנים לשפה מתמטית מתאימה, שימוש בארבע פעולות החשבון, יחס, אחוזים, שברים וחקר נתונים. 
הפעילות לקוחה מתוך אוגדן פעילויות לכיתות ד-ו בנושא חינוך פיננסי ומתמטיקה.

school 4527713 640מטרות פעילות זו הן פיתוח אוריינות פיננסית בקרב התלמידים בהקשר של תקציב אישי או קבוצתי ומרכיביו, תוך התמודדות עם תרגום התכנים לשפה מתמטית מתאימה. כמו כן שימוש בארבע פעולות החשבון, שברים עשרוניים, אחוזים וחקר נתונים. 
הפעילות לקוחה מתוך אוגדן פעילויות לכיתות ד-ו בנושא חינוך פיננסי ומתמטיקה.

milkshake 34316 640מטרות פעילות זו הן פיתוח אוריינות פיננסית בקרב התלמידים בהקשר של נושא התקציב העסקי ומרכיביו, תוך התמודדות עם תרגום תכנים לשפה מתמטית מתאימה. כמו כן שימוש בארבע פעולות חשבון, שברים פשוטים ויחס. 
הפעילות לקוחה מתוך אוגדן פעילויות לכיתות ד-ו בנושא חינוך פיננסי ומתמטיקה.

money 307192 640מטרות פעילות זו הן לפתח אוריינות פיננסית בקרב התלמידים בהקשר של צרכנות נבונה ויכולת קבלת החלטה מושכלת בבחירת מוצר. זאת תוך התמודדות עם תרגום התכנים לשפה מתמטית מתאימה, שימוש בארבע פעולות חשבון, סדר פעולות חשבון, שברים עשרוניים ואחוזים. 
הפעילות לקוחה מתוך אוגדן פעילויות לכיתות ד-ו בנושא חינוך פיננסי ומתמטיקה.

מאת: ד"ר אברהם תורגמן

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: אפשר גם אחרת

המאמר מציע מספר חידות ובעיות אתגר, ככלי עזר בהוראה. לבעיות אלה ערך מוסף המאפשר העמקה ועריכת הכללה. הבעיות עוסקות בתחומים כגון, גיאומטריה, חשבון לוגי, ושקילות ומעודדות חשיבה באופנים שונים. כל בעיה מלווה בפתרונות, וכן בנקודות להעמקה והכללה.

קישור למאמר

מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.
מדור: חדש על המדף

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתייחס לספר "הראלי המתמטי", לקט משימות נבחרות, מאת מירי עמית, דניאלה לוזון, שרה פריאנטה ופאינה חפץ. הספר עוסק בלמידת מתמטיקה דרך פתרון בעיות מסוג הראלי המתמטי.

קישור למאמר

מאת: מירי בן-ארי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: רגע חושבים

פתרונות לשבע השאלות מהאולימפידע למתמטיקה, שהוצגו בגיליון 14 (קישור למאמר בגיליון 14)

קישור למאמר

עמוד 1 מתוך 15