מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חיפוש במאגר הפעילויות

  • ניתן לחפש פעילויות לפי כיתה, סוג הפעילות, נושא מתמטי (נושא ראשי ונושא משני) ושפה.
  • לא חייבים למלא את כל השדות.
  • בשדות כיתה וסוג פעילות אפשר לבחור יותר מאפשרות אחת.

פריסת נושאים לפי תכנית הלימודים וקישור לציוני הדרך