מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חומרי ההתמקצעות: העשרה - מחשבון לאלגברה

החומרים נכתבו על-ידי ציפי רזניק ואלכס פרידלנדר.


יחידה 1: ארבעה ייצוגים של תהליכי השתנות

יחידה 2: תובנה מספרית ותובנה אלגברית

יחידה 3: אחוזים

יחידה 4: חוקיות וסדרות