Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 1 (מרץ 1989)

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)
מפלאי המספרים הראשוניים
מאת: ד"ר אלי מאור

צורה ומרחב (גיאומטריה)
אלכסונים בונים מרובעים
מאת: רינה גפני

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)
חידות ושעשועי חשבון כאמצעי לפיתוח חשיבה מתמטית
מאת: אביקם גזית

הבה נשחק (משחקי חשבון)
משחקי חשבון

אפשר גם אחרת (חינוך מיוחד)
מפלאי הכפל
מאת: נחמה חורין
דפי עבודה
מאת: המרכז להוראת המתמטיקה, מכללת בית ברל

טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)
המספר העשרוני ושגיאות מקובלות
מאת: נחמה חורין

You are here