מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מתקפת שברים! ילדים חושבים ומדברים מתמטיקה

Fractions Attack! Children Thinking and Talking Mathematically

Patricia C. Alcaro, Alice S. Alston, and Nancy Katims

למאמר בעברית

פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching children mathematics, Vol. 6, No. 9, May 2000, pp. 562-567

תרגום: ברכה סגליס

Read 52898 times