מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 8

(מרץ 1993)

תוכן עניינים

כריכה

אודות, דבר המערכת ותיקון טעויות מגיליון 7


צורה ומרחב (גיאומטריה)

פרוק והרכבות של צורות גיאומטריות

מאת: אלכסנדר אגרנובסקי


רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

מה בין מתמטיקה ללשון (חלק ב')

מאת: ד"ר עמנואל אלון

רגע חושבים...

מאת: ד"ר אביקם גזית


צעד ראשון (לגיל הרך)

מיון בגיל הרך: סט מיון מובנה

מאת: בת שבע אילני-גיגוז'ינסקי וד"ר רות שטיינברג


הבה נשחק (משחקי חשבון)

"זוגי" או "אי זוגי"

מאת: רונית יוגב


אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

הוראת מושגים בתורת המספרים

מאת: נחמה חורין ורינה גפני


מחשבון

איך פותרים במחשבון תרגילי כפל כשמקש הכפל מקולקל

מאת: רינה גפני