מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 9

(דצמבר 1993)

תוכן עניינים

כריכה

אודות ודבר המערכת


רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

מספרים גדולים

מאת: ד"ר אברהם הרכבי


צורה ומרחב (גיאומטריה)

קוטר המעגל והיקפו

מאת: שרה מלצר


טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

השפה הדבוּרה - לעומת השפה המתמטית

מאת: נחמה חורין


רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

פעילויות חשבוניות

מאת: אלכסנדר אגרנובסקי

איך פותרים בעיות לא שגרתיות

מאת: ד"ר יצחק שקד


צעד ראשון (לגיל הרך)

כיצד פותחין

מאת: נחמה חורין


הבה נשחק (משחקי חשבון)

הפוך בה

מאת: בת שבע אילני