מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 13

(ספטמבר 1996)

תוכן עניינים

כריכה

אודות ודבר המערכת


צורה ומרחב

טבעת מביוס המופלאה

מאת: בת שבע אילני

הטנגרם - כלי עזר בהוראת המתמטיקה

מאת: דליה אסמן


טעות לעולם חוזרת

"תרומת" המורה לשגיאות התלמיד

מאת: נחמה חורין


רגע חושבים...

דיווח על בעיית השבוע - בנים בנות

מאת: דינה אוליאל

חידות ואתגרי חשיבה המפתחים מיומנויות לוגיות-מתמטיות

מאת: ד"ר אביקם גזית


אפשר גם אחרת

חילוק שברים

מאת: אלכסנדר שקלרסקי

שיחה מתמטית - מה מסתתר מאחורי הכפל

מאת: נורית רווה

האינטרנט לשירות החינוך המתמטי

מאת: ברכה סגליס


הבה נשחקה

משחקי חשבון על לוח אותיות

מאת: תמי גירון


מחשבון

מחשבון כמכשיר לפיתוח אסטרטגיות חישוב

מאת: נחמה חורין