מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 14

(1997)

תוכן עניינים

כריכה

אודות ודבר המערכת


רבותי ההיסטוריה (תולדות המתמטיקה)

היפוקראטס, אאוקלידס והאלמנטים

מאת: ד"ר אביקם גזית


אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

היחס

מאת: נחמה חורין

מספרים בשרות האמן

מאת: אורית וולמן, מריה נירנבורג וד"ר בת שבע אילני

צוואתו של הבדואי

מאת: תמי גירון וד"ר בת שבע אילני


רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

מה... אם... ?

מאת: נילי הירשפלד


צורה ומרחב (גיאומטריה)

בנייה בעזרת סרגל ומחוגה

מאת: ד"ר עבוד אליאס וד"ר נימר ביאעה


מחקר שימושי: עקרונות, מושגים, שיטות וכללים

עקרונות כלליים בהערכה ויישומים במאגר משימות במתמטיקה לתלמידי כיתה ד'

מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר וג'ין אלברט


טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

תמונות מעולמו של תלמיד מתקשה

מאת: מרים בן יהודה-גוטגולד


מדפדפים במדף (ספר חדש)

התרשמות מספר חזק

מאת: ד"ר אביקם גזית


מחשבון למחשבון

פעילות חקר בכלל ובעזרת מחשבון בפרט

מאת: שרית קובלר