מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חומרי ההתמקצעות: פעילויות לתרגול שברים פשוטים ומספרים עשרוניים

 הפעילויות נכתבו ע"י עמותת סנונית מתוך "תופסים גלים".

 1. אכילב והצב - חידה העוסקת בשברים עשרוניים. ניתן להתאימה גם לשברים פשוטים.
 2. צוואת הגמלים - חידה העוסקת בשברים פשוטים ותמורת החלק שלהם.
 3. קוד החבורה הסודית - פעילות חקר ליצירת שברים פשוטים.
 4. דילמה מתוקה - השוואת דרכי פתרון שונות לתרגיל חילוק של שברים פשוטים.
 5. התפוצצות אוכלוסין של המספרים הרציונליים - שברים פשוטים על ציר המספרים.
 6. טיול על מצולעים - פעילות לחיזוק משמעות השבר הפשוט כמודל אורך.
 7. משולש שברים - חיבור שברים פשוטים.
 8. שבצו רביעיות - חיבור שברים פשוטים.
 9. שברים בריבוע - פעילות לחיזוק משמעות השבר הפשוט כמודל שטח.
 10. שלושה מעגלים - פתרון בעיה העוסקת בחיבור שברים פשוטים.
 11. מושג השבר - פעילויות לחיזוק תובנת מושג השבר ולהשוואת שברים.
 12. שלוש שאלות - לפיתוח תובנת השבר הפשוט.
 13. אילו מהמספרים הבאים הם רציונליים?
 14. הפרשם שווה למנתם - פעילות חקר לפעולות בשברים פשוטים.
 15. חוש לשברים - פעולות בשברים פשוטים.
 16. הסכום 1 - חיבור זוגות שברים לסכום 1.
 17. מכירת גלידות - מציאת תמורת החלק בשבר פשוט.
 18. משטח הדשא האינסופי - פעילות חקר בשברים.
 19. צביעת רצועות - פעילות חקר בשברים פשוטים המתקשרת למשולש פסקל.
 20. שברים במערכת צירים - הכרות עם המודל ותרגול.
 21. משימות הערכה - למשמעויות השבר הפשוט.
 22. תפוזים ולימונים - פתרון בעיה בשברים פשוטים.
 23. דפי עבודה - לחיזוק משמעויות ופעולות של השבר הפשוט.
 24. שברים על ציר המספרים - פעילויות לתרגול.
 25. החרק הזללן - חידה בשברים פשוטים העוסקת בפרדוקס.
 26. הרחבת שברים בתוך משמעויות השבר הפשוט
 27. פעולות בשברים פשוטים
 28. חקירת קשרים בין שברים פשוטים לעשרוניים
 29. מסלולי חיבור - חיבור שברים פשוטים בעלי מכנים שונים.
 30. קונגו הקנגורו - פעולות בשברים פשוטים: חקירה בעזרת גיליון אלקטרוני.
 31. שברים במערכת צירים קרטזית
 32. שיוויון סכומים - חישובי סכומים בשברים פשוטים.
 33. חקירת סדרת פריי - בשילוב גיליון אלקטרוני;  ללא גיליון אלקטרוני.
 34. שברים מצריים - חקירת שברי יחידה.