מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

כנסים וימי עיון

כנסים וימי עיון מטעם מרכז המורים


כנסים וימי עיון אחרים 

כנס ירושלים השְׁנֵים־עשר למחקר בחינוך מתמטי *חדש*
הכנס יתקיים בימים שלישי ורביעי, ד׳-ה׳ באדר א׳ תשפ“ד, 14-13 בפברואר 2024.
היום הראשון יתקיים במרכז האקדמי “לב” בירושלים והיום השני יתקיים במתכונת מקוונת.

לאתר הכנס / קול קורא להגשת הצעות


סיכומי הרצאות