מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

כנסים וימי עיון

כנסים וימי עיון מטעם מרכז המורים


כנסים וימי עיון אחרים 

הכנס השביעי של מתמטיקה כיצירה: בינה מלאכותית מגיעה לכיתה - המכללה האקדמית גליל מערבי
הכנס יעסוק בגישה חדשנית ויצירתית להוראת המתמטיקה, תוך הדגשת האינטגרציה של בינה מלאכותית בתהליך ההוראה.
ישולבו מגוון כלי AI ותיבחן היכולת של כל אחד מהם להתייחס לתפיסות שגויות של תלמידים ולהעשיר את המורה בכלים פדגוגיים שיעזרו בהתמודדות עם תפיסות אלה בכיתה.

יום שלישי 21.5.24 בין השעות 19:00 - 16:00. הכנס יתקיים בזום. לתוכנית הכנס, הרשמה וקישור לזום הכנס


סיכומי הרצאות