מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מתקפת שברים! ילדים חושבים ומדברים מתמטיקה

Fractions Attack! Children Thinking and Talking Mathematically

Patricia C. Alcaro, Alice S. Alston, and Nancy Katims

כמה מילים על המאמר:

"כיצד נדע אם ילדים חושבים באופן מתמטי? כיצד נעצב סביבה שתעורר חשיבה מתמטית? מה אנו לומדים על ילדים כתוצאה מכך?"
המאמר חוקר שאלות אלו באמצעות שתי אפיזודות שצולמו בווידאו, בהן תלמידי כיתה ד' חושבים ומדברים באופן מתמטי תוך כדי התמודדות עם משימת חקר מורכבת מחיי היומיום. המשימה עסקה בחשיבה על מושגי היחס במספרים שלמים, בשברים ובמספרים עשרוניים. המשימה כללה גם תהליכים של פתרון
בעיות, חשיבה והנמקה, תקשורת וקשרים. פעילויות כאלה יכולות לשמש הן ככלי הוראה והן ככלי הערכה, במטרה לגלות ולתעד כיצד תלמידים בונים מודלים של רעיונות מתמטיים.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching children mathematics, Vol. 6, No. 9, May 2000, pp. 562-567

תרגום: ברכה סגליס

Read 77521 times