מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: פיתוח חוש מרחבי על-ידי מדידת שטח

Developing Spatial Sense through Area Measurement

Elizabeth Nitabach and Richard Lehrer

כמה מילים על המאמר:

מאמר המתמקד בקידום הבנתם המרחבית של ילדים בכיתות א'-ב', על ידי פתרון בעיות הכוללות מושגים מרכזיים בנושא מדידה. מתואר שיעור שבו הוצגה שאלה, ודרך החשיבה של התלמידים נוצר חקר של יסודות מדידת שטח.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 2, No. 8, April 1996, pp. 473-476

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

Read 89504 times