מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: ראשית הגיאומטריה

The Earliest Geometry

Douglas H. Clements and Julie Sarama

כמה מילים על המאמר:

מאמר זה בוחן פעילויות ודרכי חשיבה של ילדים בגיל הרך בתחום הגיאומטריה בהתאם למסמך "עקרונות וסטנדרטים עבור מתמטיקה בבית הספר". בהתאם למסמך זה, הסטנדרטים לגיאומטריה עבור גילאי גן עד י"ב מכוונים לארבעה תחומים עיקריים: תכונות של צורות, יחסי מקום ומרחב, טרנספורמציות וסימטריה, וויזואליזציה (Visualization). במאמר מצויין, עבור כל תחום, מהי מטרת הסטנדרט ומה הציפיות לגבי הגיל הרך. לאחר מכן, מוצגים קטעי מחקרים ודוגמאות של פעילויות לתלמידים העוסקות בפיתוח רעיונות הקשורים לתחום.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 7, No. 2, October 2000, pp. 82-86

תרגום: ברכה סגליס

Read 68291 times