מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: דעות שיש לילדים צעירים על צורות גיאומטריות

Young Childrenís Ideas about Geometric Shapes

Douglas H. Clements and Julie Sarama

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר מחקרים שנעשו אודות החשיבה של ילדים צעירים על צורות גיאומטריות ומציינים את ההשלכות ממחקרים אלו על הוראה ועל למידה.

למאמר בעברית / بالعربية


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 6, No. 8, April 2000, pp. 482-488

תרגום: ברכה סגליס

Read 86621 times