מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: הוראת כפל לשם שליטה

Teaching For Mastery of Multiplication

Ann H. Wallace & Susan P. Gurganus

כמה מילים על המאמר:

על חשיבות ההתנסות במשמעויות הכפל השונות ויצירת קשרים בין הבנת משמעויות הכפל לבין רהיטות חישובית.

למאמר בעברית / بالعربية


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, August 2005

תרגום: ברכה סגליס

Read 88659 times