מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: כיצד ילדים חושבים על חילוק שברים

How Children Think about Division with Fractions

Mary Ann Warrington

כמה מילים על המאמר:

המאמר מדגים כיצד ילדים יכולים לבנות ידע על מושגים מורכבים ומופשטים במתמטיקה, ללא שימוש באלגוריתמים תוך התמקדות בחילוק שברים. מובא דיווח המספק תובנה לגבי הדרך שבה ילדים חושבים באופן טבעי כאשר מעודדים אותם לחשוב בעצמם. התלמידים שרעיונותיהם מובאים במאמר זה, היו תלמידי כיתות ה'-ו' בכיתה הטרוגנית רב-גילאית.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Mathematics Teaching in the Middle School, Vol. 2 No.6, May1997, pp. 390-394

תרגום: ברכה סגליס

Read 90248 times