מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: ניתוח שיעור - רפלקציה של מורה

מתורגם מתוך הספר:

Linking Fractions, Decimals, and Percents Using an Area Model, chap. 5 pp. 47- 64.

Implementing standards-based mathematics instruction - A Casebook for Professional Development. Teacher College Press, Columbia University, NY. 2000.

Mary Kay Stein, Margaret Schwan Smith, Marjorie A. Henningsen, Edward A Silver

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

תרגום ועיבוד: ד"ר שרה הרשקוביץ

Read 78721 times