מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: שיחות על שברים עם צורות הפלא

Communicating about Fractions with Pattern Blocks

Janet H. Caldwell

כמה מילים על המאמר:

מאמר זה מתמקד בחקירה ובקישור של מושגים וייצוגים של שברים. הוא מתאר פעילות מורחבת המתאימה לכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי, בנושא היחס למודל השטח ולמודל הקבוצה בשברים המיוצגים על ידי צורות פלא. התלמידים עסוקים באופן פעיל בחקירה תוך שימוש בעצמים מוחשיים.

למאמר בעברית


פרטים נוספים:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol 2, No. 3, November 1995, pp. 156-161

תרגום: ברכה סגליס

Read 80743 times