מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: שברים למעלה!

!Up Fractions! Up n/m

Dan Kalman

למאמר בעברית


פרטים נוספים:

מתוך: Arithmetic Teacher, Vol. 32, No. 8, April 1985

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

Read 53288 times