מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מספרים רציונאליים במשמעות של מנה ומדידה

Quotient and Measurement Interpretations of Rational Numbers

Alfinio Flores, Jeffrey Samson, and H. Bahadir Yanik

כמה מילים על המאמר:

במאמר מוצעים מספר רעיונות להוראת משמעויות נוספות של שברים: מנה ומדידה. תלמידים לומדים על המשמעויות של מנה ומדידה טוב יותר כאשר מתרחשת מעורבות פעילה הכוללת שיח מתמטי, מודלים קונקרטיים והתמקדות בפיתוח ידע מושגי לפני העבודה הפורמלית עם סמלים ואלגוריתמים (כמו בכל שאר המשמעויות של מספרים רציונליים).

למאמר בעברית


פרטים נוספים:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 13 No. 1, Aug. 2006, pp. 34-39

תרגום: ברכה סגליס

Read 79230 times