מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

האפס כספרה (מונחון)

תפקידיו המיוחדים של האפס - כשומר מקום וככלי לכתיבת מספרים ממשיים.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחווה.

קישור למאמר

Read 70781 times