מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סימני התחלקות - חלק א (מונחון)

אבחנה בין סימני התחלקות ישירים (2, 3, 4, 5) ונגזרים (למשל 6), אופן הניסוח של סימני התחלקות, ודיון בסימני התחלקות המבוססים על סיומת המספר.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחוה.

קישור למאמר

Read 81871 times