שימוש בשגיאות בהוראת המתמטיקה: תיאוריה ויישום
 מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

שימוש בשגיאות בהוראת המתמטיקה: תיאוריה ויישום

חוברת מקיפה בנושא שגיאות במתמטיקה ושימוש בהן לצרכי הוראה. בחוברת סקירה תיאורטית רחבה אודות סיבות לשגיאות, סוגי שגיאות והשימוש בשגיאות בהוראה. החוברת כוללת פרק ובו משימות ופעילויות – ניתוח שגיאות, אירועי שגיאה, הערות והארות.

החוברת נכתבה ע"י ד"ר פסיה צמיר ורות ברקאי.

לחוברת

Read 78161 times