מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

יום הפאי (אוסף אתרים)

pi 1327145 640ה- 14 לחודש מרץ נחשב בחלק מהארצות בעולם ליום ה- π מפני שבמדינות אלה כותבים את התאריך כך: 3.14. 

להלן אתרים המוקדשים לנושא זה.


Read 65052 times